Stáj
zevnitř

Umývárna pro koně

Výběhy 1


Výběhy 2

Zastávka autobusu

Detail za zdí statku 1


Detail uvnitř dvora 1

Detail uvnitř dvora 2

Detail uvnitř dvora 3


Detail uvnitř dvora 4

Detail na bráně

Vnitřní pískové paddocky


Zámeček

Vozík

Porodnice


Boxovka pro hříbata

Travnatá jízdárna

Stájové kočky 1


Detail za zdí statku 2

Detail na cestě k výběhu 1

Ulice Václava Špačka


Nová stáj a stáj hřebců
zvenku

Zadní dvůr 1

Detail na cestě k výběhu 2


Boxovka pro hříbata
zvenku

Seník

Výběhy 3


Hlavní vjezd do statku

Zadní dvůr 2

Cesta u škvárové jízdárny


Erb

Stájové kočky 2

Výběhy 4


Cesta k výběhům

Písková jízdárna se skokovým materiálem

Cesta k pískové jízdárně


Škvárová jízdárna

Výběhy 5

Vjezdová brána
zevnitř


Zadní dvůr 2