Chov koní Xaverov

Chov koní v Xaverově byl založen již koncem 30. let majitelem panství V. Špačkem. Chov byl původně polokrevný. Záměr vybudovat malé plnokrevné stádo je od roku 1947, kdy zde působili hřebci Tornádo a Jánošík. Polokrevné stádo bylo výrazně v převaze i po převzetí chovu státními statky, avšak na začátku 60. let po jeho začlenění do VHJ Drůbežnictví, bylo zcela nahrazeno plnokrevným. Původní polokrevné matky byly prodány, část z nich ovlivnila např. i netolický chov.

Základní stádo plnokrevných klisen bylo budováno postupně domácími i zahraničními nákupy (převážně z Maďarska). Tehdejší stav se pohyboval kolem 30 matek.

V prvních letech zde působil hřebec Korbel společně s vynikajícími Liberálem, později Mohykánem a L Amiralem. Po Liberalovi byl v roce 1969 zařazen do chovu Corvet, vítěz Československého derby 1966, který působil v chovu až do roku 1986. Tento plemeník se velmi výrazně uplatnil i v polokrevném chovu produkcí vysoce kvalitních sportovních koní.

V roce 1968 na dražbě v Newmarketu byli pro xaverovský chov zakoupeni dva angličtí plemeníci: Court Gift. v Anglii startoval ve věku 2 až 3 let úspěšně na vytrvaleckých tratích. Patřil k linii Teddy a byl pravnukem francouzského plemeníka Deux pour Centa, který ovlivnil náš chov plnokrevníka působením v Napajedlích v letech 1954 až 1956. Royal David byl příslušníkem linie Phalaiis-Pharis II. v Anglii startoval v letounských dostizích až do svých šesti let. Oba importovaní hřebci působili v chovu přes 10 let.

Velmi významně se v hřebčíně prosadil Norbert, vnuk Ticina nar. 1967 v maďarském hřebčíně Kerteskó zakoupený jako tříletý, který se svou výkonností zařadil mezi nejúspěšnější poválečné koně. Zvítězil především v maďarském derby a v československém derby, druhý se umístil v rakouském derby. Tento vynikající dostihový kůň, ale i plemeník mimořádné kvality působil v Xaverově od roku 1971. V roce 1979 byl zařazen i v našem elitním plnokrevném chovu v Napajedlích. Za 15 let působení v chovu zanechal 159 potomků, z toho 4 klasické vítěze.

Z maďarských hřebců působili v Xaverově ke konci 60. let ještě Ibrahim a Sebestyén, vítěz československého derby 1968. Výměnou za Court Gifta byl využit též Isztopirin, jehož syn Kento z xaverovské matky maďarského původu Kórisbogár, vítěz Ceny zimního favorita 1976 a Svatováclavské ceny a St. Leger 1977, působil v xaverovském chovu v letech 1980 až 1986; později byl zařazen v moravské chovné oblasti.

V chovu byli zařazeni plemeníci Tamerino ( z linie Blandford). zapůjčený z Rakouska, a Antler, vnuk Northern Dancera, pronajatý z Maďarska.

Xaverovská stáj během své existence dosáhla mnoha úspěchů na dostihové dráze. Protože vynikajících koní bylo mnoho, jmenujeme alespoň kromě uvedených úspěšných hřebců - plemeníků pravou sestru Corveta klisnu Corvetu, vítězku Československého derby 1961, Nila, vítěze Československého derby 1963, Niagaru, Floreta, Oázu. Dalšími významnými koňmi xaverovského chovu byly klisny Novela a její dcery Nela a především Nanon, vynikající klasická vítězka. Všechny tyto klisny byly zařazeny do základního stáda matek, obdobně jako importovaná klisna Quintal, která reprezentovala mimořádným způsobem xaverovskou stáj na dostihové dráze.

zdroj: www.jezdectvi.ic.cz

V posledním desetiletí se na chovu mimo jiné podílely plnokrevné klisny z majetku rodiny Špačků např. Detroit Romance a zejména pak Lady Starling, která má v současnosti v dostizích aktivní dva syny - Lestra (3 roky) a Lear Jeta (6 let).

Mimo plnokrevné Lady Starling vlastní rodina ještě dvě haflingské klisny - Lunas Lady a Luvenu, která se využívá také k chovu.


Zajímavosti:

JAROSLAV HOURA (1913 - 1990)

12.3.2010 - Kategorie: Legendy minulosti
autor: Jiří Zlámaný

Jaroslav Houra byl jednou z nemnoha osobností v dostihovém sportu, které byly úspěšné jak jezdecky v sedle, tak i posléze na poli trenérském, a zcela po právu patří k největším legendám českého dostihového sportu.

Do učení nastoupil ve druhé polovině dvacátých let k trenérovi Jaroslavu Rosákovi a svůj výjimečný talent uplatnil už jako sedmnáctiletý, když se v roce 1930 stal s devatenácti vítězstvími ze 108 startů šampiónem mezi jezdci - a v tom roce už dokázal vyhrát např. i Cenu prezidenta s koněm Artan! Scházelo však málo a Houra se ke koním vůbec nedostal - ve škole měl velmi dobré výsledky a hodlal se stát elektrikářem, což bylo ve dvacátých letech perspektivní povolání. Jenže vážil pouhých 26 kilogramů a nikdo jej do učení vzít nechtěl, šel tedy k dostihovým koním. Hourovi se u nich okamžitě zalíbilo a to bylo pro náš turf velké štěstí... Přesně 29. května 1932 se ve věku pouhých devatenácti let stal vítězem Čs. derby, když jím vedený Rek po mohutném finiši nečekaně předčil favorita Hulána. Jaroslav Houra je dodnes nejmladším vítězem našeho derby. Spolu s Rekem na podzim zvítězili i v Ceně prezidenta republiky. Houra vyhrával také ve Vídni, na rovinách i nad překážkami. Po vojně ve druhé polovině třicátých let Houra vystřídal angažmá u několika předních trenérů té doby.

Ještě úspěšnější byl Jaroslav Houra jako trenér. Hned po válce dostal nabídku k trénování od majitele stáje Xaverov Václava Špačka. trenérské profesi se věnoval bezmála třicet let, celkem pětkrát se stal šampiónem trenérů a jeho jméno nechybí v žádné listině vítězů nejvýznamnějších tuzemských dostihů. Mezi řadou jeho úspěchů se jako čtyři nejvýraznější skví vítězství v Čs. derby (1948 - Liberál, 1950 - Svatava, 1953 - Makar a 1968 - Sebestyén), k tomu v tomto nejdůležitějším dostihu zaznamenal ještě devět druhých a sedm třetích míst. Třikrát dokonce jeho svěřenci dosáhli double (prvního a druhého místa v jednom ročníku derby).

Equinní granulocytární ehrlichióza

Úvod

Equinní granulocytární ehrlichióza (EGE) je onemocnění, které naše hipiatrická praxe donedávna neznala, ale které se v posledních letech začalo objevovat nejenom u nás, ale se zvyšující se četností i v dalších evropských zemích. Pro svou rostoucí celosvětovou prevalenci bývá řazeno mezi tzv. „emerging infections“.Patří do skupiny rickettsiových endemických onemocnění, která jsou významná svým zoonotickým potenciálem. Kromě koně infekce podobnými kmeny postihuje z domácích zvířat také malé přežvýkavce, skot, psy a kočky.

Výskyt

Trvalý výskyt infekce na území naší republiky. Potvrzuje jej ostatně i vysoká séroprevalence proti původci granulocytární ehrlichiózy u volně žijících i domácích přežvýkavců zjištěná v letech 1997 – 2000.

Původce

Původcem EGE je gramnegativní aerobní kokovitá bakterie z řádu Rickettsiales. Je obligátním intracelulárním parazitem s afinitou k hemopoetickým buňkám. Do hostitelských buněk se ehrlichie dostávají tak, že se zachytí na povrchové receptory a nechají se fagocytovat. V endozomech se pak binárně dělí a vytváří charakteristické agregáty – tzv. moruly. Ty jsou v akutní fázi onemocnění dobře identifikovatelné mikroskopicky. Po rozpadu hostitelské buňky se ehrlichie uvolní do prostředí a cyklus se opakuje. Původce granulocytární ehrlichiózy lidí a koní byl nově pojmenován jako Anaplasma phagocytophilum. Přenos EGE je zprostředkován klíšťaty rodu Ixodes. Proto i výskyt pacientů s onemocněním EGE lze v našich podmínkách očekávat v teplejších ročních obdobích, v závislosti na aktivitě vektora. Většina případů diagnostikovaných na Klinice chorob koní VFU Brno časově spadá do období květen – červen, menší část na říjen. Tato období se shodují s obdobím nejvyšší aktivity klíšťat. Přírodní rezervoár equinní ehrlichiózy není znám. Lze předpokládat, že určitou rezervoárovou roli hrají volně žijící přežvýkavci nebo hlodavci, podobně jako u lidského onemocnění.Kůň je pro popisovanou bakterii pravděpodobně náhodným hostitelem a neslouží jako její rezervoár.

Klinické příznaky a laboratorní profil


Inkubační doba equinní ehrlichiózy se u koní pohybuje od 8 do 25 dnů. U mladších věkových kategorií (koně do čtyř let) probíhá onemocnění EGE v mírnější formě. Sérologické studie, experimentální data i naše vlastní zkušenosti poukazují na pravděpodobnost asymptomatické infekce u některých koní. U koní starších čtyř let rychle dochází k rozvoji progresivních klinických příznaků. Jedná se zejména o febrilii (až 41,3 °C), apatii, inapetenci, někdy provázené otoky končetin, ikterem, vznikem petechií, ataxií a neochotou k pohybu. V terénní praxi bychom na ehrlichiózu měli myslet u všech případů horečnatého onemocnění bez orgánového nálezu, nereagujícího na podávání penicilinu a antipyretik. Sekundárně dochází u onemocnění EGE k vzestupu tepové frekvence. Celkový průběh neléčeného onemocnění EGE se pohybuje od 3 do 16 dní. Pokud nedojde k výskytu komplikací, onemocnění equinní granulocytární ehrlichiózou má benigní průběh a většina koní je schopna spontánního vyléčení. U březích klisen nedochází k potratům. Zcela výjimečně může u imunosuprimovaných jedinců dojít k vzniku fatálních komplikací zahrnujících zejména vznik traumat při výskytu ataxie a výskyt sekundární infekce. Do diferenciální diagnostiky EGE lze zařadit virové infekce (mj. equinní virovou arteritidu, infekční anémii koní a encefalitidu), imunitně zprostředkovanou vaskulitidu (morbus maculosus) a jaterní onemocnění. Vyloučit je nutno i febrilní orgánová onemocnění, jako je peritonitida a pleuritida. Inapetence a neochota k pohybu v počáteční fázi EGE bývá někdy interpretována jako kolikové onemocnění.

Diagnostika, terapie a prognóza

Diagnostika EGE je založena na posouzení anamnézy (možná expozice vektorům), rozvoji typických klinických příznaků a zejména na přímém mikroskopickém průkazu patogena, který je ekonomicky nenáročný a diagnosticky velmi cenný. Lékem volby při onemocnění equinní granulocytární ehrlichiózou je oxytetracyclin v dávce 7 mg/kg ž. hm. i. v. 1x denně po dobu 5 – 7 dní. Klinické zlepšení, zejména ústup febrilie lze očekávat do 12 hodin od začátku terapie. Pokud nedojde ke klinickému zlepšení stavu pacienta do 24 hodin, je nutno hledat jinou příčinu onemocnění. U léčených koní dochází k ústupu ataxie do 2 – 3 dnů. Neléčení koně se uzdraví do dvou až tří týdnů od nástupu klinických příznaků, nicméně doba rekonvalescence se prodlužuje. Vzhledem k možnému výraznému úbytku hmotnosti v důsledku částečné anorexie a febrilie a pomalému ústupu ataxie může rekonvalescence trvat až několik týdnů. Při závažné alteraci zdravotního stavu je vhodná podpůrná infuzní terapie a ochrana pacientů s ataxií proti zranění. Prognóza u naprosté většiny pacientů je velmi dobrá. Momentálně není dostupná vhodná vakcína k prevenci tohoto onemocnění. Ochrana před EGE se odvíjí od zamezení expozice klíšťatům, případně použití vhodných repelentů a insekticidů.

Zdroj: výtah ze článku MVDr.Bezděkové B., Jahna P., Zemana P. Equinní granulocytární ehrlichióza – málo známé onemocnění s rostoucím významem. Veterinářství 2006;56:166-169. Publikováno na www.vetweb.cz