Hlavní události

Říjen 2011

- Nový přírůstek do řady klientů - valášek Rambo,hodný lumpík a plnokrevník Along

Září 2011

- Nový přírůstek do řady klientů - plnokrevný hřebec jménem Lear Jet - z chovu Jiřího Špačka

Srpen 2011

- 22.8.2011 7hod , Děkujeme srdečně Hasičskému záchrannému sboru pro Prahu za záchranu kocoura Zrzečka, který strávil 3dny (než jsme ho našli) na větvi stromu 11m nad zemí odkud se bál slézt. Zřejmě tam lezl, abychom měli o čem psát :)).

- narození dvou hříbat haflingské kobylky a mimochodné kobylky:))

Červenec 2011

- červenec bez událostí :))

Červen 2011

- Správce přiváží na statek Xaverov sousoší "Tři andělíčci"

- Nový přírůstek do řady klientů - teplokrevný valášek jménem Porthos

Květen 2011

- Strakatá teplokrevná Pinto kobylka jménem Hazel mění ustájení

- Finanční sbírka na léky a vyléčení nemocného stájového kocourka Zrzečka

Duben 2011

- duben bez událostí :))

Březen 2011

- březen bez událostí :))

Únor 2011

- 25.02.2011 Nový přírůstek do řady klientů - strakatá teplokrevná Pinto kobylka jménem Hazel. Hazel k nám přijela z Rokycan.

Leden 2011

- kromě uvítání nového roku 2011 se leden obešel bez událostí :))

Prosinec 2010

- 19.12.2010 Řadu klientů jako každý rok doplnil - quarter horse Jaroušek a plnokrevník Asterix. Vítáme Irenu s dcerou a jejich koně! :))

- 16.12.2010 Po dlouhé, těžké nemoci nás opustila stájová kočička Ivanka

- 12.12.2010 Řadu klientů jako každý rok doplnil - quarter horse Bohoušek

- 05.12.2010 Nový přírůstek do řady klientů - kobylka a valášek Fríského koně

- 03.12.2010 v 9:00 hod ráno Mikulášská jízda Mikuláše, Andělů a Čertů na koních do Mateřské Školky U Rybníčku na adrese Křovinovo náměstí 115/1, Praha 9 – Horní Počernice

Listopad 2010

- Nový přírůstek do řady klientů - dvě překrásné kobylky

- 11.11.2010 Správce Martin Pařízek má svátek - Martine, užij si oslavu! :))

- 07.11.2010 Odvoz letošních ročků a chovných matek do vlastního areálu

- 06.11.2010 Klienti děkují správci panu Martinu Pařízkovi za skvěle zvládnutou situaci v hřebčíně po odchodu ošetřovatelky Pavly Homolkové

- 04.11.2010 Ošetřovatel Karel Bušta má svátek - Karle, blahopřejeme :))

Říjen 2010

- 29.10.2010 Ukončení spolupráce s ošetřovatelkou Pavlou Homolkovou - klienti děkují Pavle za výbornou práci pro jejich koníky a přejí hodně štěstí v dalším životě

- 28.10.2010 Odvoz klisny Patája k novému majiteli

- 27.10.2010 Odvoz klisny Lady Starling k novému majiteli

- Odstav letošních hříbat

- Nový přírůstek do řady klientů - roční hřebeček mimochodníka

Equinní granulocytární ehrlichióza

Úvod

Equinní granulocytární ehrlichióza (EGE) je onemocnění, které naše hipiatrická praxe donedávna neznala, ale které se v posledních letech začalo objevovat nejenom u nás, ale se zvyšující se četností i v dalších evropských zemích. Pro svou rostoucí celosvětovou prevalenci bývá řazeno mezi tzv. „emerging infections“.Patří do skupiny rickettsiových endemických onemocnění, která jsou významná svým zoonotickým potenciálem. Kromě koně infekce podobnými kmeny postihuje z domácích zvířat také malé přežvýkavce, skot, psy a kočky.

Výskyt

Trvalý výskyt infekce na území naší republiky. Potvrzuje jej ostatně i vysoká séroprevalence proti původci granulocytární ehrlichiózy u volně žijících i domácích přežvýkavců zjištěná v letech 1997 – 2000.

Původce

Původcem EGE je gramnegativní aerobní kokovitá bakterie z řádu Rickettsiales. Je obligátním intracelulárním parazitem s afinitou k hemopoetickým buňkám. Do hostitelských buněk se ehrlichie dostávají tak, že se zachytí na povrchové receptory a nechají se fagocytovat. V endozomech se pak binárně dělí a vytváří charakteristické agregáty – tzv. moruly. Ty jsou v akutní fázi onemocnění dobře identifikovatelné mikroskopicky. Po rozpadu hostitelské buňky se ehrlichie uvolní do prostředí a cyklus se opakuje. Původce granulocytární ehrlichiózy lidí a koní byl nově pojmenován jako Anaplasma phagocytophilum. Přenos EGE je zprostředkován klíšťaty rodu Ixodes. Proto i výskyt pacientů s onemocněním EGE lze v našich podmínkách očekávat v teplejších ročních obdobích, v závislosti na aktivitě vektora. Většina případů diagnostikovaných na Klinice chorob koní VFU Brno časově spadá do období květen – červen, menší část na říjen. Tato období se shodují s obdobím nejvyšší aktivity klíšťat. Přírodní rezervoár equinní ehrlichiózy není znám. Lze předpokládat, že určitou rezervoárovou roli hrají volně žijící přežvýkavci nebo hlodavci, podobně jako u lidského onemocnění.Kůň je pro popisovanou bakterii pravděpodobně náhodným hostitelem a neslouží jako její rezervoár.

Klinické příznaky a laboratorní profil


Inkubační doba equinní ehrlichiózy se u koní pohybuje od 8 do 25 dnů. U mladších věkových kategorií (koně do čtyř let) probíhá onemocnění EGE v mírnější formě. Sérologické studie, experimentální data i naše vlastní zkušenosti poukazují na pravděpodobnost asymptomatické infekce u některých koní. U koní starších čtyř let rychle dochází k rozvoji progresivních klinických příznaků. Jedná se zejména o febrilii (až 41,3 °C), apatii, inapetenci, někdy provázené otoky končetin, ikterem, vznikem petechií, ataxií a neochotou k pohybu. V terénní praxi bychom na ehrlichiózu měli myslet u všech případů horečnatého onemocnění bez orgánového nálezu, nereagujícího na podávání penicilinu a antipyretik. Sekundárně dochází u onemocnění EGE k vzestupu tepové frekvence. Celkový průběh neléčeného onemocnění EGE se pohybuje od 3 do 16 dní. Pokud nedojde k výskytu komplikací, onemocnění equinní granulocytární ehrlichiózou má benigní průběh a většina koní je schopna spontánního vyléčení. U březích klisen nedochází k potratům. Zcela výjimečně může u imunosuprimovaných jedinců dojít k vzniku fatálních komplikací zahrnujících zejména vznik traumat při výskytu ataxie a výskyt sekundární infekce. Do diferenciální diagnostiky EGE lze zařadit virové infekce (mj. equinní virovou arteritidu, infekční anémii koní a encefalitidu), imunitně zprostředkovanou vaskulitidu (morbus maculosus) a jaterní onemocnění. Vyloučit je nutno i febrilní orgánová onemocnění, jako je peritonitida a pleuritida. Inapetence a neochota k pohybu v počáteční fázi EGE bývá někdy interpretována jako kolikové onemocnění.

Diagnostika, terapie a prognóza

Diagnostika EGE je založena na posouzení anamnézy (možná expozice vektorům), rozvoji typických klinických příznaků a zejména na přímém mikroskopickém průkazu patogena, který je ekonomicky nenáročný a diagnosticky velmi cenný. Lékem volby při onemocnění equinní granulocytární ehrlichiózou je oxytetracyclin v dávce 7 mg/kg ž. hm. i. v. 1x denně po dobu 5 – 7 dní. Klinické zlepšení, zejména ústup febrilie lze očekávat do 12 hodin od začátku terapie. Pokud nedojde ke klinickému zlepšení stavu pacienta do 24 hodin, je nutno hledat jinou příčinu onemocnění. U léčených koní dochází k ústupu ataxie do 2 – 3 dnů. Neléčení koně se uzdraví do dvou až tří týdnů od nástupu klinických příznaků, nicméně doba rekonvalescence se prodlužuje. Vzhledem k možnému výraznému úbytku hmotnosti v důsledku částečné anorexie a febrilie a pomalému ústupu ataxie může rekonvalescence trvat až několik týdnů. Při závažné alteraci zdravotního stavu je vhodná podpůrná infuzní terapie a ochrana pacientů s ataxií proti zranění. Prognóza u naprosté většiny pacientů je velmi dobrá. Momentálně není dostupná vhodná vakcína k prevenci tohoto onemocnění. Ochrana před EGE se odvíjí od zamezení expozice klíšťatům, případně použití vhodných repelentů a insekticidů.

Zdroj: výtah ze článku MVDr.Bezděkové B., Jahna P., Zemana P. Equinní granulocytární ehrlichióza – málo známé onemocnění s rostoucím významem. Veterinářství 2006;56:166-169. Publikováno na www.vetweb.cz